poniedziałek, 8 września 2014

* * * (59)

Zrównanie szans nie cieszy większości.
Aforyzmy